Vanaf volgend jaar kunnen mensen op het moment dat zij met pensioen gaan, ervoor kiezen om maximaal 10 procent van hun pensioen in een keer op te nemen. Daar staat dan wel een permanent lagere maandelijkse uitkering tegenover. Economenvakblad ESB vroeg zich af hoeverre het vertrouwen in de beloftes van pensioenuitvoerders een rol speelt bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering. 

Een ‘bedrag ineens’, zoals het ook officieel heet, biedt mensen meer flexibiliteit, is de gedachte. Uit onderzoek blijkt dat 29 procent van de actieve deelnemers interesse heeft voor de opname van een bedrag ineens. Onder 45-plussers is dit 25 procent. Mensen die beschikken over veel pensioenkennis hebben meer belangstelling voor een bedrag ineens.  

Interessanter is de volgende observatie van ESB: “Wanneer deelnemers de pensioenuitkomsten van de eigen pensioenuitvoerder als onzeker percipiëren, neemt de kans sterk toe dat ze voor een bedrag ineens opteren.” Met andere woorden: mensen die niet vertrouwen dat hun pensioenfonds voor voldoende rendement kan zorgen, hebben het geld liever in eigen beheer.” Ook onder mensen met een bovenmodaal inkomen is de belangstelling voor een bedrag ineens groot.  

“In het nieuwe pensioenstelsel kan de keuze voor het ‘bedrag ineens’ van deelnemers wel eens groter zijn dan verwacht,” concludeert ESB