Emerging Markets Corporate Bonds, an income opportunity, door Wouter van Overfelt

Bedrijfsobligaties van opkomende markten zijn een relatief nieuwe activaklasse en tegelijkertijd zorgen opkomende markten vaak voor spectaculaire nieuwskopregels. Er gebeurt altijd wel ergens iets in de wereld. Beide observaties betekenen dat bedrijfsobligaties van opkomende markten voor veel beleggers nog steeds een exotische beleggingsklasse zijn en dat weinig beleggers de beleggingsklasse in overweging nemen bij het optimaliseren van hun portefeuilles.

In een beleggingslandschap dat om inkomsten verlegen zit, blijven bedrijfsobligaties van opkomende markten een gebied dat beleggers potentieel hogere rendementen kan bieden dan ontwikkelde markten met, naar onze mening, een redelijk risiconiveau. Verbetering van de kredietkwaliteit (doorgaans geassocieerd met hoge groei) leidt tot vermogensgroei, terwijl coupons een zeldzame bron van inkomsten vormen in een wereld met lage rentes. In een tijd waarin stijgende rente voor veel beleggers een grote zorg is, biedt de lagere rentegevoeligheid van de beleggingsklasse een extra voordeel.

Obligaties van opkomende markten bieden een verhoogd spreadniveau en het is aan de individuele belegger om te beoordelen of hij de geboden potentiële beloning voldoende vindt. Dit zal afhangen van uw persoonlijke risicotolerantie en het vermogen van uw gekozen beleggingsbeheerder om goede van slechte risico’s te onderscheiden. Beleggers die met succes een onderscheid kunnen maken tussen deze twee, kunnen alpha helpen genereren. Wij zijn van mening dat beleggers de volatiliteit die met overreacties op de koersen gepaard gaat, niet moeten mijden. Integendeel, zij moeten deze omarmen en de kans aangrijpen om inkomsten te genereren die niet gecorreleerd zijn met de bredere markt door samen te werken met deskundigen op het gebied van kredietselectie. Door een actieve en bottom-up benadering kunnen beleggers de waarde ontsluiten die inherent is aan bedrijfsobligaties van opkomende markten, waardoor het rendement van de portefeuille en dus de inkomsten aanzienlijk kunnen toenemen.

Lees het volledige Engelstalige artikel hier: https://am.vontobel.com/en/insights/em-corporate-bonds-an-income-opportunity