China’s aanhoudende volatiliteit: Een beweging om ESG-uitdagingen aan te pakken 

De recente wetgevende maatregelen van de Chinese regering zijn gericht op de “sociale” (S) factor van de Chinese ESG-regelgeving voor bedrijven. De regering wil de reële levensstandaard van de bevolking verhogen door de kosten van levensonderhoud en het opvoeden van kinderen te verlagen, de welvaartsongelijkheid te verminderen, Big Tech-monopolies aan banden te leggen (net zoals in de VS met Facebook/Google) en corruptie te bestrijden.  

Wat regelgeving/uitvoering betreft, hanteert China een systeem van burgerlijk recht (hetzelfde als de Europese landen op het vasteland, in tegenstelling tot de Anglo-Amerikaanse landen) in combinatie met een sterke centrale regering. Dit maakt de betrokkenheid van de overheid groter, met domino-effecten tot gevolg. 

Waar leidt dit toe? 

Elke sector die als “slecht ESG” wordt beschouwd, kan het doelwit worden van de Chinese overheid. Zoals Bloomberg benadrukt: 

“Wat duidelijk is, is dat bedrijven die profiteren van activiteiten die geacht worden substantieel negatieve sociale externaliteiten te genereren, waarschijnlijk te maken krijgen met het risico van restrictieve regelgeving. Bedrijven die verslavende en gewelddadige mobiele games maken voor jonge volwassenen, bedrijven die grote vervuilers zijn, bedrijven die studenten ondermijnen met leningen, enz. zullen waarschijnlijk in het vizier komen van de Chinese regelgevers. Ten tweede heeft deze krachtige aanpak het belang van ESG-beleggen naar een nieuw niveau getild. Als we erover nadenken, biedt China ons een interessante en radicaal andere lens waardoor we ESG kunnen bekijken. Als er ooit een duidelijk argument was voor een superieur rendement van ESG-beleggen, dan was het wel het vermijden van regelgevingsrisico. Groen beleggen is zinvol als je een onvriendelijk beleid verwacht ten aanzien van steenkool en het gebruik van fossiele brandstoffen. Tabaksaandelen vermijden is zinvol als je hogere overheidsbelastingen en andere ontmoedigingsmaatregelen verwacht om roken te ontmoedigen. 

Bron: https://am.vontobel.com/en/insights/chinas-ongoing-volatility-a-movement-to-address-esg-challenges