Pensioenfondsen verkochten in de eerste helft van 2022 voor 88 miljard aan beleggingen, blijkt uit cijfers van DNB. De opbrengsten werden deels gebruikt om te voldoen aan margeverplichtingen van derivatencontracten, die stegen als gevolg van de opgelopen rente. Vooral aandelen werden van de hand gedaan, mede gedreven door herbalancering van de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. 

 De 88 miljard aan verkopen bedroegen ongeveer 4,6 procent van het totaal belegd vermogen van pensioenfondsen. Niet eerder verkochten deze instellingen in een half jaar tijd zo’n groot deel van hun beleggingen. 

Marginverplichtingen 

In de eerste helft van dit jaar steeg de rente sterk. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen, omdat hierdoor de dekkingsgraad toeneemt, maar het heeft ook een nadeel: pensioenfondsen dekken hun renterisico’s deels af met rentederivaten. De waarde van deze derivaten daalt als de rente stijgt, waardoor tegenpartijen de pensioenfondsen verplichten om extra onderpand in de vorm van hogere marginverplichtingen. Pensioenfondsen hebben in de eerste zes maanden van 2022 82 miljard op margerekeningen bijgestort, onder meer bekostigd vanuit de opbrengst van de verkochte beleggingen. 

Herbalancering 

Pensioenfondsen verkochten met name participaties in beleggingsfondsen ( 57 miljard) beursgenoteerde aandelen (€ 25 miljard). De grote verkoop van aandelen kan gedreven zijn door herbalancering van de beleggingsportefeuille: het in lijn brengen van de verhouding van aandelen en obligaties met de strategische doelstellingen van een pensioenfonds. In 2021 is door de sterke koersstijging van aandelen de relatieve omvang van aandelen in de beleggingsportefeuille toegenomen. Door middel van verkopen brengen pensioenfondsen deze terug tot binnen de gestelde strategische marges.