GroenLinks en PvdA komen met een initiatiefwetsvoorstel om belastingontwijking door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) aan te pakken. Dat moet de staatskas jaarlijks bijna driekwart miljard euro opleveren. 

Met het voorstel wordt geregeld dat directeur-grootaandeelhouders zichzelf niet meer een laag loon kunnen geven. Daardoor bestaat een groter deel van hun inkomen uit winst waarover minder belasting hoeft te worden betaald. Verder wil het voorstel de mogelijkheden beperken voor dga’s om weinig salaris te krijgen en veel geld te lenen van het eigen bedrijf. Daardoor dragen ze ook minder af aan de fiscus. 

Ook willen PvdA en GroenLinks met het voorstel verhinderen dat dga’s de erf- en schenkbelasting nog gebruiken om belasting te ontwijken. Ze stellen ook voor om de belastingtarieven in box 2 gelijk te trekken met die in box 1. Daardoor zouden dga’s niet meer minder belasting hoeven te betalen dan werknemers met eenzelfde inkomen. 

“Met dit wetsvoorstel zorgen we ervoor dat ook vermogenden een eerlijke bijdrage leveren aan onze collectieve voorzieningen, zoals onderwijs en zorg”, aldus Henk Nijboer (PvdA). Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) wordt met het initiatiefwetsvoorstel een deel van de gaten in de ‘pretbox’ gedicht, maar is voor de lange termijn is een grondige stelselwijziging nodig.