Post Vermogensbeheer en Findex werken sinds het begin van dit jaar samen met een gedeelde vergunning. Het betreft dus geen fusie of overname, maar een samenwerking onder de overkoepelende naam De Vermogensbeheerders. 

De twee beheerders werken nog steeds onder dezelfde handelsnamen, met hun eigen beleggingsstrategie en klanten. Om kosten te besparen worden de AFM-vergunning en de kosten om aan daaraan te voldoen gedeeld. Behalve het delen van de kosten komen de vermogensbeheerders elke twee weken samen om over uiteenlopende zaken te brainstormen.

Zowel Post Vermogensbeheer als Findex zien elkaar niet als concurrenten. De afstand tussen de twee partijen – Post vermogensbeheer in Vugt en Findex in Schaijk – en de verschillen qua strategie zijn volgens beide partijen groot genoeg.

Na een aantal gesprekken over de verschillende mogelijkheden van samenwerking kwamen de beheerders uit op een gedeelde vergunning op naam van De Vermogensbeheerders, een nieuwe bv waar beide partijen eigenaar van zijn. Nu de samenwerking bijna een half jaar bestaat zouden de twee beheerders graag een derde en eventueel vierde partij bij de samenwerking betrekken.