Pre-marketing door fondsbeheerders komt onder toezicht te staan van de AFM. Tim de Wit en Marieke Spee van advocatenkantoor Finnius beschrijven wat dit betekent voor Nederlandse vermogensbeheerders.

Kortweg spreken we van pre-marketing als een fondsbeheerder informatie verstrekt aan potentiële professionele beleggers over beleggingsstrategieën of beleggingsideeën d met de bedoeling na te gaan of deze professionele beleggers belangstelling hebben voor deelnemingsrechten in een fonds dat nog niet is opgericht.

Krachtens de nieuwe wet mogen fondsbeheerders aan pre-marketing doen zo lang die marketinginformatie niet neerkomt op inschrijfformulieren, definitieve oprichtingsdocumenten, een prospectus of aanbiedingsdocumenten van een nog niet opgerichte beleggingsinstelling.

De Wit en Spee concluderen: “De fase van pre-marketing die zich voorheen nog veelal buiten toezicht afspeelde, vraagt nu van fondsbeheerders toch een vorm van compliance. Vergunninghoudende fondsbeheerders moeten zich in het kader van hun activiteiten voorafgaand aan het daadwerkelijk managen of het aanbieden van deelnemingsrechten in het desbetreffende fonds bewust zijn van het pre-marketing begrip en waar nodig een melding doen bij de AFM. Dit geldt dus ook voor binnenlandse pre-marketing.”

Lees hun hele analyse op de site van Finnius.