De prijs voor CO2-emissierechten bereikt een nieuw record. Dit betekent dat vervuilen duurder wordt en elektriciteit ook. Nog nooit was het zo duur voor de Europese stroomproducenten om CO2 uit te stoten. In de Europese emissierechtenhandel is de prijs opgelopen tot boven 40 euro per ton CO2. Dat is meer dan dubbel zo veel als een jaar eerder.

Waarom breekt de prijs record na record? Een paar redenen lijken te spelen, leert navraag bij Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom voor België bij ING, en bij Kaisa Amaral, de woordvoerster van de NGO Carbon Market Watch. Twee daarvan zijn tijdelijk. De EU heeft begin dit jaar wat later dan normaal nieuwe emissierechten geveild, wat tijdelijk het aanbod verkleinde. Tegelijk was het vorige maand vrij koud, wat tot meer vraag naar uitstootrechten leidde om energie te kunnen produceren.

Gratisgeldbeleid
Toch zijn er twee structurele redenen voor de hoge prijs. De eerste ligt in het gratisgeldbeleid van de Europese Centrale Bank. ‘Meer en meer fondsen storten zich op de markt voor CO2-uitstootrechten’, zegt Vanden Houte. ‘Het is financieel aantrekkelijk: als industrieën zich niet snel genoeg aanpassen aan de klimaattransitie, blijven de prijzen voor uitstootrechten stijgen.’

Dat brengt ons bij de tweede reden: het Europees klimaatbeleid. De Europese Commissie doet later dit jaar voorstellen om het systeem van de uitstootrechten uit te breiden naar andere sectoren – welke is nog niet beslist –  en voert stilaan haar Green Deal uit.

Vanden Houte merkt op dat vorige week in het Europees Parlement een voorstel op tafel lag om niet langer gratis uitstootrechten toe te kennen aan de Europese industrie, zoals de chemie-, de staal- en cementsector. Ze krijgen die omdat ze anders de concurrentie met de Chinese industrie zouden verliezen, die laksere klimaatnormen volgt.

Lees het volledige artikel:
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/prijs-voor-co2-uitstootrechten-breekt-records/10291423.html