Vooruitlopend op Fund Seminar Servies op 21 juni spraken we met René Kirkels, Managing director IAM BinckBank. Hoe is BinckBank facilitator voor zelfstandige vermogensbeheerders?

Wat is de groeiambitie van depotbank BinckBank?

“In Nederland zijn we de grootste en in België nummer 4 of 5. We willen de huidige dienstverlening verder verbeteren en tegelijk uitbreiden met de depotbank in de landen waar we actief zijn, met Frankrijk als eerste. Als we willen blijven groeien, dan moeten we onze vleugels verder uitslaan.”

Disruptie raakt ook de wereld van de vermogensbeheerders. Welke ontwikkelingen ziet u op de markt?

“Onze markt heeft nieuwe toetreders. Zij pakken een specifiek stuk van de waardeketen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van laagdrempeligheid of door zich te richten op een bepaalde doelgroep. Ik zie disruptie niet als bedreiging. Niet elke klant is op zoek naar hetzelfde product.”

En de consolidaties?

“Ik ben an sich ook niet tegen consolideren, zolang dat gebeurt met gelijkgestemden met eenzelfde visie en beleid. Ook moet de manier waarop klanten worden bediend overeenkomen. Consolideren leidt dan namelijk niet tot uniformiteit van de markt. Zodra er echter andere drijfveren ten grondslag liggen aan consolidatie en er, in mijn ogen, ongewenst uniformiteit optreedt, worden de keuzemogelijkheden voor de belegger kleiner. Het risico bij uniformiteit is verschraling van het aanbod, zoals we dat bij de grootbanken hebben gezien. Daar is de dienstverlening inmiddels gestandaardiseerd. Dit hoeft niet slecht te zijn, maar als dat leidt tot uitsluitend ‘meer van hetzelfde’ is dat jammer.”

“Beleggers hebben behoefte aan keuzemogelijkheden. Soms kan een heel saai product de beste oplossing zijn, maar natuurlijk niet in alle gevallen. Als depotbank wil ik vermogensbeheerders zo goed mogelijk bedienen door op die manier naar deze business te kijken. Wij zijn puur faciliterend. Zo staat ook in onze visie: we willen het onze klanten zo makkelijk mogelijk maken zodat zij hun business zo goed mogelijk kunnen doen. Bij de ene vermogensbeheerder ligt de focus op de relatie en bij de ander op de inhoud.”

Wat zijn uw verwachtingen van Fund Seminar Services op 21 juni?

“Ik vind het goed dat ook de AFM aanwezig is. Het is belangrijk om met de toezichthouder in gesprek te zijn. Ik hoop dat bij de AFM het comfort aanwezig is om te bekijken hoe we het speelveld gezamenlijk goed kunnen reguleren.”

U kunt zich nu registreren voor Fund Seminar Services op 21 juni 2019