Op 21 juni 2019 vindt Fund Seminar Services plaats met als thema ‘Een (on)zekere toekomst voor beleggingsondernemingen’. Vooruitlopend op het event in de Utrechtse Stadsvrijheid geeft Rob de Haas, Conference Chairman, antwoord op belangrijke vragen.

Waarom dit thema?
“Het onderwerp fusies en overnames is zeer actueel.”

Kun je iets dieper ingaan op de keuze voor dit thema?
“Er wordt door veel deskundigen in de financiële wereld al jaren gesproken over het ontbreken van een toekomst voor kleine vermogensbeheerders. Ik heb dat altijd tegengesproken omdat ik een verregaande rol zie voor gespecialiseerde dienstverleners aan deze vermogensbeheerders. Denk alleen al aan de rol van de depotbanken en ICT-dienstverleners. Echter ik moet erkennen dat er de laatste tijd veel partijen samengaan. Zet deze tendens zich voort of is dit slechts van tijdelijke aard? Ik vind het dan ook belangrijk om te spreken over een (on)zekere toekomst; de haakjes staan er niet voor niets. Voldoende redenen om hier een seminar aan te wijden.”

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor zelfstandige vermogensbeheerders en -adviseurs?
“In de huidige markt zien we een groeiende consolidatietrend: marktpartijen zoeken toenadering tot elkaar, praten met elkaar, gaan samenwerken, nemen over of worden overgenomen. Dit als gevolg van onder meer toenemende regeldruk, toenemende kosten en lagere marges. De minimale ondergrens aan beheerd vermogen die nodig is om winstgevend te zijn wordt steeds hoger. Op operationeel niveau brengt toenemende regelgeving steeds meer administratief werk met zich mee.”

Wat zijn mogelijke gevolgen van consolidatie?
“Een mogelijk gevolg is een toenemende uniformiteit, met minder marktpartijen en een mogelijke verschraling van het productaanbod en dus minder keuzemogelijkheden voor klanten. Er zullen nieuwe spelers toetreden, met nieuwe producten en diensten. Marktpartijen moeten zich daarom goed bewust zijn van hun positie en profiel, van hun sterke en zwakke punten en van de strategie die zij volgen. Kortom, we leven ook in ons eigen vakgebied in een interessante tijd!”

Welke kansen en bedreigingen bieden technologische ontwikkelingen?
“Klantbedieningsmodellen veranderen, ook door de toenemende robo-advisering. Echter, ik  geloof erin dat vermogende (jonge) particulieren vroeg of laat besluiten om het beheer uit handen te geven aan professionals die zij daadwerkelijk een hand kunnen geven. Het relatiemanagement zal alleen maar belangrijker worden. Ik verwacht wel dat de beheerder steeds meer gebruik zal maken van technologische ontwikkelingen in het beleggingsbeleid en administratieve afhandeling, maar daar zal de eindcliënt dan minder van merken. We hebben al geconstateerd dat een efficiencyslag voor de beheerder nodig is, waardoor hij of zij meer cliënten aan kan.”

Waar maken zelfstandige vermogensbeheerders het verschil t.o.v. hun concurrenten?
“Dat zal niet of nauwelijks gebeuren door onderscheidend beleggingsbeleid. Het blijft toch de ondernemer en alles waar ondernemen voor staat, zoals de aandacht voor de cliënt, snel kunnen reageren en het kunnen afwijken van standaard-afspraken, mits dit maar beheerst gebeurt.”

U kunt zich nu registreren voor Fund Seminar Services op 21 juni 2019