De Rechtbank Gelderland oordeelt dat een besloten vennootschap over maart 2020 geen loonheffing hoeft te betalen, omdat zij geen aangifte kan doen, bericht TaxLive. 

Waar het om draaide, is dat om aangifte te kunnen doen, de besloten vennootschap het inlogmiddel eHerkenning had moeten aanschaffen. Zij deed dit niet, omdat zij vindt dat de Belastingdienst haar niet kan verplichten bij een commerciële partij hiervoor te betalen.  

Volgens de Belastingdienst is eHerkenning niets anders dan een elektronische handtekening en heeft hij op grond van de wet de bevoegdheid nadere eisen te stellen aan het gebruik van elektronische berichten. Verder kan de belastingplichtige na aanschaf van de eHerkenning verzoeken tot toepassing van de compensatieregeling voor de gemaakte kosten. 

De belastingrechter is het met de belastingplichtige eens en concludeert dat er geen wettelijke grondslag is voor het verplicht stellen van eHerkenning. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag. 

Het hele verhaal is te lezen op de site van TaxLive.