Nederland telt dit jaar 1,96 miljoen beleggende huishoudens en daarmee wordt een oud record gebroken. Dat dateerde van het jaar 2000 toen er 1,9 miljoen huishoudens belegden. Dat blijkt uit Retail Investor, het jaarlijkse onderzoek van marktonderzoeksbureau Kantar dat sinds 1997 de ontwikkelingen op de particuliere beleggersmarkt volgt. 

Het nieuwe record is het resultaat van zes jaren van onafgebroken groei. In de afgelopen zes jaar is het aantal beleggers bijna verdubbeld.  

Lage rente als belangrijkste stimulans  

De lage rente is de belangrijkste drijfveer om te gaan beleggen. Huishoudens zien in toenemende mate in dat beleggen de mogelijkheid biedt om wat meer rendement te realiseren. Het stimuleert ook dat men vrienden en bekenden spreekt die met beleggen zijn begonnen. Bovendien liet ook dit jaar een gunstige beursontwikkeling zien, wat ook vertrouwen bood om ermee aan de slag te gaan.   

Vrijwel alle aanbieders van beleggingsdiensten hebben hun klantenkring zien groeien dit jaar. Het neemt niet weg dat er grote verschillen zijn tussen de partijen, waarbij sommige een forse groei registreren terwijl andere daarbij achterblijven. De instroom van grote groepen starters in de afgelopen jaren heeft dan ook een substantiële invloed gehad op de marktverhoudingen.  

Belegger wordt jonger en is vaker vrouw 

Terwijl tien jaar geleden de gemiddelde leeftijd op circa 53 jaar lag, is die inmiddels gedaald tot 49 jaar. De aanzienlijke instroom van nieuwe beleggers speelt hierin een belangrijke rol: de belegger die dit jaar startte met beleggen is gemiddeld 38 jaar, terwijl dit in het vorige decennium gemiddeld zo’n 41 jaar was.  

Behalve een verjonging ziet Kantar ook een doorgaande trend van feminisering optreden: in 72% van de beleggende huishoudens is een man de hoofdkostwinner, maar onder recent gestarte beleggers is dit nog slechts 66%. 

Vooruitzicht 2022  

Het huidige positieve sentiment rond beleggen blijft onveranderd positief want de bereidheid van niet-beleggers om te gaan beleggen is groter dan ooit: 13% heeft het voornemen. Kantar verwacht dat, zolang de beurskoersen enigszins overeind blijven, het aantal beleggende huishoudens komend jaar in dezelfde orde zal toenemen.