De Europese toezichthouder ESMA spreekt zich uit over beleggingsadviezen op sociale media. Het geven van beleggingsadvies is aan regels gebonden en die regels gelden ook op sociale media, stelt ESMA.

ESMA is bezorgd over de toename van het aantal beleggingsaanbevelingen op sociale media. Retailbeleggers zijn zich niet altijd bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het opvolgen van aanbevelingen van influencers of populaire kanalen op Youtube of Instagram.

Een beleggingsadvies moet op een objectieve en transparante manier worden opgesteld en verspreid, zodat beleggers feiten van meningen kunnen onderscheiden. En dat geldt ook voor advies dat iemand op Youtube geeft, stelt ESMA, die aankondigt boetes en andere sancties te kunnen uitdelen aan partijen die zich daar niet aan houden.