Particuliere beleggers ontvangen verschillende soorten informatie als zij willen beleggen. Beleggingsondernemingen zijn verplicht om sommige soorten informatie aan de belegger te verstrekken. De vereisten staan verspreid over verschillende wetten. In het artikel ‘PRIIPS en MIFID II: over rendement en kosten vanuit het perspectief van de retail-belegger’ geeft Esther Mennens samen met Randy Pattiselanno een overzicht van de verschillende wettelijke vereisten waaraan verstrekte informatie moet voldoen.

In de essentiële beleggingsinformatie (‘EBI’) staat informatie over welke resultaten financiële instrumenten in het verleden hebben behaald bij een beleggingsfonds. Op grond van UCITS moet een beheerder van een beleggingsfonds de EBI verplicht opstellen. Belegginsondernemingen verstrekken vaak zelf ook informatie over de resultaten van een beleggingsfonds of ander financieel instrument. Zij hoeven niet te voldoen aan UCITS maar aan de regel uit MiFID II.

Naast informatie over resultaten uit het verleden, zal een belegger ook een toelichting moeten krijgen over het potentieel toekomstig rendement. Deze informatie kan gevonden worden voor alle PRIIPs-producten in het essentiële informatiedocument (‘EID’). Ontwikkelaars van PRIIPs zijn verplicht om het document op te stellen als het product aan particuliere beleggers wordt verkocht.

Tenslotte behoren particuliere beleggers de kosten van een belegging uiteraard te weten. Aan de hand van MiFID II en de PRIIPs-verordening wordt vereist dat de klant inzicht in de kosten krijgt. Bij MiFID gaat het om de kosten van de dienstverlening en van beleggingsproducten, terwijl het bij PRIIPs alleen om de kosten van het product gaat.

Het gehele artikel kunt u hier terugvinden.