Robeco heeft een miljoenenboete van de AFM weten te ontlopen. Na een “intensief verbetertraject” heeft de AFM bevestigd dat Robeco aan de opgelegde eisen voldoet en dat daarmee de last onder dwangsom van € 1,8 miljoen komt te vervallen.

“De last onder dwangsom had tot doel dat Robeco ervoor zorgdraagt dat de door haar beheerde beleggingsinstellingen de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) nakomen en daarmee de overtredingen herstelt,” aldus de AFM. Daarin is Robeco blijkbaar geslaagd.

De zaak draaide om Robeco One, waar particuliere beleggers rechtstreeks in enkele klantportefeuilles konden beleggen. De onboarding van klanten, in het kader van Know Your Client-procedures, waren naar de opvatting van de AFM niet conform de eisen die daaraan worden gesteld.