Waar staan we in Nederland met roboadvies? Betterment, Schwab’s, Wealthfront, Vanguard en BlackRock in de VS, Nutmegin Engeland, Moneyfarmin Italië en Scalable Capital in Duitsland: het zijn gevestigde namen. En wat is roboadvies eigenlijk? 5 Q&A’s.  

 

  1. Welke vormen van advies onderscheidt de AFM?

Volledig roboadvies: hierin neemt de roboadviseur het werk van de fysieke adviseur volledig over. De inventarisatie is gedigitaliseerd en het advies wordt volledig geautomatiseerd geproduceerd en gecommuniceerd. De enige rol van de mens is het (door)ontwikkelen van het roboadvies en het eventuele oplossen van storingen in de IT-systemen.

 

Gedeeltelijk roboadvies: in basis is er sprake van volledig roboadvies, maar de fysieke adviseur is op de achtergrond beschikbaar om specifieke (advies)vragen te beantwoorden.

 

Hybride advies: roboadvies en mens versterken elkaar. De inventarisatie wordt bijvoorbeeld gedigitaliseerd, maar het advies wordt door de mens gegeven. De rol van de mens is groter dan bij gedeeltelijk roboadvies.

 

Volledig fysiek advies: het volledige adviestraject vindt offline plaats. Wel kan gebruik worden gemaakt van digitale hulpmiddelen, zoals het tonen van animaties. (Bron: Visie op roboadvies: Kansen, zorgplicht en aandachtspunten, AFM, maart 2018)

 

  1. Hoe staat het in Nederland met roboadvies?

Het lijkt erop dat Nederland hierin achterloopt. Grootbanken maken er geen haast mee. Een mogelijke oorzaak is wellicht de hoeveelheid verplichtingen waar financiële dienstverleners aan moeten voldoen (denk aan de Wft en MIFID). Roboadviseur Pritle was in Nederland z’n tijd vooruit, met online vermogensbeheervia life-cycle beleggingen met vooral indexfondsen. In maart 2017 nam BinckBank Pritle over en doopte het om tot Binck Forward, een geautomatiseerde discretionaire beheersdienst.

 

  1. Waar liggen de kansen…

Als geen ander is de vermogensbeheerder in staat om het gegenereerde advies te controleren, te toetsen en waar nodig te corrigeren (denk aan algoritmes). Vermogens-beheerders boren met roboadvies nieuwe groepen klanten aan die zij goedkoper, sneller en efficiënter kunnen bedienen. Als vermogensbeheerders samenwerking zoeken met serviceproviders enbackoffices houden zij meer tijd over voor advieswerk.

 

  1. …en de risico’s voor vermogensbeheerders?

Verkeerde algoritmes kunnen leiden tot fouten die pas in een laat stadium ontdekt worden. De vermogensbeheerder kan dan aansprakelijk gesteld worden voor de ontstane schade. Vermogensbeheerders dienen te voldoen aan de voor roboadvies relevante wetgeving. De ESMA stelt dat financiële dienstverleners hun tools regelmatig moeten controleren en een duidelijk intern beleid moeten hebben op het gebied van roboadvies. De zorgplicht schrijft voor dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat robo-toepassingen de juiste transacties en adviezen geven.

 

  1. Hoe ziet de toekomst van roboadvies eruit?

Is volledig automatisch beleggen mogelijk of wenselijk? Er zijn altijd gevallen die de roboadviseur niet herkent. Is roboadvies niets meer dan een tool om betere beslissingen te nemen? Roboadvies wordt intussen steeds goedkoper. Toch is het een welkome aanvulling op de dienstverlening van de vermogensbeheerder. Zijn of haar toegevoegde waarde zit in controle, duiding, advies en communicatie met de klant. De concurrentie zal toenemen, vooral vanuit de bigtechs, zoals Google Ventures. Zij hebben diepe zakken en kunnen simpelweg marktaandeel kopen.