Insucare en Vanbreda Risk & Benefits gaan samen de markt op als zakelijk adviseur op het gebied van risicomanagement, verzekeringen, pensioen en arbodienstverlening. Ook ArboTeam is onderdeel van deze nieuwe samenwerking. 

Met de samenwerking wordt een krachtenbundeling gezocht als het gaat om specialistische kennis, schaalvoordeel en inkoopkracht. Insucare en ArboTeam blijven onder hun eigen naam opereren vanuit het bestaande kantoor in Eindhoven. Wijnand Verschuur blijft als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het kantoor. 

Insucare en ArboTeam zijn gespecialiseerd in inkomensverzekeringen, pensioen en arbodienstverlening in de zakelijke markt (Employee Benefits). “De kennis van risicomanagement en schadeverzekeringen én de brede inkoopmogelijkheden die Vanbreda biedt, zijn een mooie aanvulling waardoor Insucare haar klanten nog beter kan adviseren en ondersteunen. Andersom biedt deze samenwerking voor Vanbreda invulling aan haar groeiambities in het grotere mkb”, aldus het persbericht waarin de samenwerking wordt aangekondigd. 

Afgelopen maart nam Vanbreda Risk & Benefits nog Meeuwesen Adviesgroep in Zeewolde over.