Het aantal kantoren dat zich bezighoudt met advies en bemiddeling in financiële producten, zoals verzekeringen en hypotheken, is in 2021 verder afgenomen. Tegelijkertijd groeit de adviesmarkt nog steeds in zowel omzet als werkgelegenheid. Dat blijkt uit het rapport ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt’ van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD).

Een almaar dalend aantal advieskantoren is een langjarige trend. Toch verloopt de afname van het aantal intermediairbedrijven minder snel dan door marktkenners was voorspeld. Over het jaar 2021 bedraagt die afname 2%. Het RiFD registreerde vorig jaar nog altijd meer dan 7.500 advieskantoren.

Veel van deze adviesbedrijven maken inmiddels wel onderdeel uit van een groter geheel. Er zijn in totaal nog 6.500 verschillende groepen actief in de intermediaire adviesmarkt. Daarbinnen is het marktaandeel van de Top 100 opgelopen tot 39%. Ongeveer de helft van de omzet van de Top 100 kantoren is in handen van ‘consolidators’. In ons land zijn achttien van dergelijke investeringspartijen actief.

De cijfers over de werkgelegenheid onderstrepen de schaalvergroting die gaande is. Er zijn in Nederland inmiddels 180 kantoren met meer dan 20 werknemers (fte) op de loonlijst. Deze adviesbedrijven zijn samen goed voor 45% van de werkgelegenheid in de sector.

Het volledige rapport “Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt’ is hier te downloaden.