De ECB veranderde in 2008 haar aanpak naar een systeem van ‘’full alotment’’ ofwel volledige toewijzing. ‘Die ogenschijnlijk nietszeggende woorden zijn de verklaring waarom de spaarrente op dit moment nul procent is. Het is meteen ook een maatstaf om te kijken wanneer die spaarrente weer oploopt. Dat zit er nog lang niet in, met alle sociale gevolgen van dien.’  

Toen de interbancaire markt in het najaar van 2008 opdroogde en banken er niet langer op konden vertrouwen van elkaar te lenen, wijzigde de ECB haar aanpak en versterkte zij onbeperkt krediet aan banken tegen een vaste rente. De gewijzigde aanpak kwam bekend te staan als ‘volledige toewijzing’. Volgens Mujagic is dat de saaiste en tegelijkertijd meest impactvolle beleidswijziging geweest in de geschiedenis van de euro. 

‘Volledige toewijzing betekent in feite dat alles wat banken willen hebben, gefinancierd wordt door de ECB, tegenwoordig tegen 0 procent rente of zelfs tegen negatieve rente, dat wil zeggen, ze krijgen geld toe als ze lenen bij de ECB. De macht van de centrale banken schuilde hem tot 2008 voor een groot deel in het feit dat zij de regels opstelden omtrent de hoeveel geld die commerciële banken in kas moesten hebben. De mogelijkheid tot lenen van de ECB waren beperkt en het niet voldoende in kas hebben werd beboet.’  

‘Commerciële banken hadden daarom een reden om spaargeld aan te trekken van particulieren. Omdat banken tegenwoordig vrijwel ongelimiteerd kunnen lenen van de ECB is de incentive komen te vervallen om spaargeld aan te trekken. Logischerwijs is er dus geen reden voor banken om de spaarrentes op te hogen. ’Cash aanhouden bij een bank wordt pas weer aantrekkelijk op het moment dat die vermaledijde volledige toewijzing van tafel is. Laat dat nou net de maatregel zijn die als allerlaatste zal worden opgeschort’, waarschuwt Mujagic. 

Lees het volledige artikel: 

https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/%E2%80%98schrijf-schuld-af-en-draag-soevereiniteit-over-aan-eu%E2%80%99