In het eerste kwartaal van 2019 steeg het totaal vermogen van beleggingsinstellingen van 857 miljard naar 906 miljard euro. Deze stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan koersstijgingen op de beleggingen van bijna 66 miljard. De stijging van het vermogen werd gedempt doordat beleggers netto 25 miljard uit beleggingsfondsen terugtrokken. Daarmee is het vermogen vrijwel terug op het niveau van het derde kwartaal van 2018.

Koersstijgingen stuwen vermogen
Nederlandse beleggingsfondsen leden in het vierde kwartaal van 2018 hun grootste waardeverlies ooit. In het afgelopen kwartaal maakten ze deze verliezen echter meer dan goed. Koerswinsten stuwden de waarde van hun totaal vermogen met 66 miljard euro (8%) omhoog. Aandelenfondsen droegen met 41 miljard euro voor bijna 60% bij aan deze waardestijging. Obligatiefondsen en ‘overige fondsen’ (waaronder hypotheek- en durfkapitaalfondsen) lieten ook grote waardestijging zien. Bij obligatiefondsen bedroeg deze bijna 9 miljard euro, bij overige fondsen was dat 7 miljard euro. Andere fondstypen lieten minder sterke prijsstijgingen zien, in totaal 9 miljard euro.

De gemeten koersstijgingen van de beleggingen in aandelen en participaties bij aandelenfondsen zijn ongeveer in de lijn met de winsten op internationale beurzen in dezelfde periode: in Nederland won de AEX 12,5%, in Amerika noteerde de S&P een winst van 15,1%, en de wereldindex MSCI World noteerde 13,9% positief.

Herstructureringen leiden tot onttrekking van 25 miljard
Beleggers haalden afgelopen kwartaal netto ruim 25 miljard euro uit Nederlandse beleggingsfondsen – de grootste onttrekking ooit gemeten. Ruim 21 miljard hiervan betrof een onttrekking aan obligatiefondsen door pensioenfondsen als gevolg van herstructureringen van beleggingsportefeuilles. Doordat Nederlandse pensioenfondsen in veel gevallen beleggen via beleggingsinstellingen en ook de grootste beleggers daarin zijn, kunnen dergelijke herstructureringen sterk doorwerken naar de fondsen. De overige 4 miljard euro aan netto onttrekking is een resultaat van de onttrekkingen van 8 miljard euro aan aandelenfondsen en netto inleg van 4 miljard euro in ‘overige fondsen’, waaronder durfkapitaalfondsen en hypotheekfondsen