Twee trends hebben geleid tot een sterke groei van geregistreerde fondsen zonder vergunning, zoals private debtfondsen en cryptofondsen.

Sinds de crisis in 2008 is het financiële landschap veranderd. Banken zijn conservatiever in het verstrekken van kapitaal en de rentestanden zijn lager dan ooit. Dit leidt tot een situatie waarbij de vraag van ondernemers naar alternatieve financiering toeneemt en beleggers steeds meer op zoek zijn naar alternatieven om rendement te maken op overtollig kapitaal.

Een fonds dient steeds vaker als zo’n alternatief. Het is een constructie die de vraag en aanbod van kapitaal op een toegankelijke en veilige wijze bij elkaar kan brengen. Als gevolg van de voorgaande trends neemt het aantal nieuwe fondsen in Nederland toe. Een fondsbeheerder kan buiten een veeleisende vergunningsplicht blijven door te voldoen aan tenminste twee voorwaarden van het zogeheten AIFMD-registratieregime:

  1. Het fonds wordt uitsluitend aangeboden aan professionele beleggers, minder dan 150 personen, óf beleggers met een minimale investering van 100.000 euro.
  2. Het fonds is niet groter dan 100.000.000 euro óf 500.000.000 euro, indien het fonds niet met een hefboom belegt en minimaal vijf jaar closed end is (gedurende deze periode is er geen in- of uitstroom van investeerders mogelijk).

In tegenstelling tot een volledige vergunningsaanvraag, wat gepaard gaat met veel tijd, moeite en investeringen, kan een dergelijk fonds binnen een paar maanden worden opgezet. Dit maakt de drempel om voor derden te beleggen een stuk lager. Sinds de invoering van het AIFMD-registratieregime in 2014, zijn er 1166 fondsen bij de AFM geregistreerd. Aan wat voor soort fondsen moet dan worden gedacht?

Lees het volledige artikel:
https://www.iexprofs.nl/Column/719021/Fondsen/Sterke-toename-van-geregisteerde-fondsen-zonder-vergunning.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=main1_home