Het klinkt vreemd, maar juist een betere gezondheidszorg is volgens Pictet AM een van de beste manieren om de bevolkingsgroei af te remmen. 

In 1954 woonden er 2,7 miljard mensen op de aarde. Dat aantal is gegroeid tot 7,8 miljard in 2020. De Verenigde Naties voorspellen dat de wereldbevolking rond 2100 een piek bereikt van ongeveer 11 miljard aardbewoners. Dat heeft consequenties. De vraag naar grondstoffen neemt toe naarmate er meer mensen zijn en de gemiddelde levensstandaard toeneemt. Dat geldt ook voor de hoeveelheid afvalstoffen. We vragen simpelweg te veel van onze planeet. 

Om te berekenen hoe ver we de grens overgaan, wordt jaarlijks een Earth Overshoot Day bepaald. Dat is de dag waarop we collectief evenveel van de natuur hebben verbruikt, als dat de aarde in één jaar kan vernieuwen. In 1970 viel Earth Overshoot Day nog op 29 december. Vorig jaar was het al ‘feest’ op 22 augustus. 

Door de groeiende welvaart wordt het een flinke uitdaging om te voorkomen dat Earth Overshoot Day nog verder naar voren schuift. Want als het welvaartsniveau in een land toeneemt, stijgt ook het grondstoffengebruik. Dat geldt bijvoorbeeld voor Nederland, dat een volwassen, ontwikkelde economie heeft. Daar was het op 3 mei al Earth Overshoot Day. Het kan overigens nog erger, want in Qatar viel die dag al op 11 februari. 

Hoewel we als mensheid al langere tijd de draagkracht van de aarde overschrijden, lijkt er voorlopig niets te zijn dat de groei van de wereldbevolking kan stoppen. In een natuurlijk evenwicht schommelt de omvang van een specifieke soort rondom de draagkracht van de leefomgeving. Dat geldt voor ons blijkbaar niet. 

Lees het volledige artikel: 

https://www.iexprofs.nl/Nieuws/730671/Pictet-AM/Stop-de-bevolkingsgroei.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=hometag