Het Noorse Storebrand heeft het ontbossingsbeleid flink opgeschroefd. Met het nieuwe beleid hoopt Storebrand een voorbeeld te geven dat andere vermogensbeheerders en spelers in de financiële sector zullen volgen.

Volgens Jan Erik Saugestad, CEO van Storebrand Asset Management, kan de financiële sector een belangrijke rol spelen in de strijd tegen ontbossing. De Noorse vermogensbeheerder heeft al een duidelijk ontbossingsbeleid dat verschillende maatregelen omvat om verdere ontbossing tegen te gaan. Saugestad geeft aan dat Storebrand de strijd tegen ontbossing nu wil opvoeren en ontbossing uiteindelijk helemaal een halt wil toeroepen.

De belangrijkste maatregelen die Storebrand neemt zijn:

  • Een duidelijk doel en escalatieplan voor actief eigenaarschap: De activiteiten om ontbossing tegen te gaan worden geïntensiveerd en voor 2025 wil Storebrand haar doel bereiken om een investeringsportefeuille te hebben die niet bijdraagt aan verdere ontbossing.
  • Het risico van ontbossing in kaart brengen en transparant zijn: Storebrand zal sectoren en bedrijven met een hoog ontbossingsrisico in kaart brengen. Dit geldt voor alle bedrijven die betrokken zijn bij de productie, handel, het gebruik of de financiering van grondstoffen die een risico vormen voor ontbossing, met name palmolie, soja, hout en veeproducten.
  • Beïnvloeden van bedrijven en bevorderen van hogere standaarden: Storebrand zal haar aandeelhouderspositie gebruiken om ondernemingen met een hoog risico te beïnvloeden.
  • Versterken van de samenwerking met andere financiële instellingen om de normen voor het meten, monitoren en rapporteren over het risico van directe en indirecte ontbossing te verbeteren.

Storebrand moedigt andere beleggers en bedrijven sterk aan om hun bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de ontbossing tegen te gaan.

Lees meer over het ontbossingsbeleid van Storebrand in “Storebrand deforestation policy — A call to eliminate deforestation”.