Vorige maand publiceerde ESMA (de European Securities and Markets Authority) haar Sustainable Finance Roadmap. Hierin legt de toezichthouder uit op welke aspecten van sustainable finance zij de komende jaren met name gaat letten. 

De belangrijkste thema’s zijn, zo blijkt uit het rapport, het aanpakken van greenwashing; het vergroten van de capaciteit van de toezichthouder en betere data. 

De analisten van Invesco hebben het rapport eens goed gelezen en identificeren vijf aandachtsgebieden: 

  • Labelling – het invoeren en harmoniseren van labels. Denk bijvoorbeeld aan een Green Bond label. 
  • Disclosure – bedrijven moeten eerlijk communiceren over bijvoorbeeld de milieu-impact van hun producten en diensten. 
  • ESG-integratie – onder andere moeten fondsmanagers duurzaamheidsrisico’s inventariseren, maar zelfs de gehele duurzaamheidsimpact. 
  • Data en data-analyse – er moeten generieke parameters komen voor het analyseren van klimaatrisico’s van beleggingsfondsen, en er komt een nadere analyse naar de kwaliteit van data die asset managers aanleveren. 
  • Educatie – niet alleen de eigen toezichthouders moeten beter opgeleid worden, de ESMA vindt ook dat er meer gedaan moet worden aan de educatie van beleggers. 

Lees de hele analyse van Invesco hier. De Sustainable Finance Roadmap is hier te downloaden.