De wereldwijde coronacrisis heeft de financiële markten flink uit het lood geslagen. Dat concludeert het CFA Institute, een wereldwijde beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals. 96% van de respondenten uit het onderzoek zijn ervan overtuigd dat de crisis kan leiden tot een verkeerde prijsstelling van activa.

Tijdens het onderzoek kwam de noodzaak van overheidssteun voor nationale economieën aan bod, de verwachte schokken op de financiële markten en mogelijke liquiditeitsproblemen op de kapitaalmarkten.

De marktprijzen die nu worden gerekend voor beleggingen kloppen niet. In Azië denkt men dat de oorzaak voornamelijk ligt bij de verstoorde liquiditeit op de markten. Beleggers in Europa en Noord-Amerika geven de schuld eerder aan de overheden die met hun ingrijpen het evenwicht verstoren.

Een van de auteurs van het CFA-rapport ‘Is the Coronavirus Rocking the Foundations of Capital Markets’is Olivier Fines, CFA, Head of Advocacy EMEA. Hij zegt: “Een van de meest verontrustende indicatoren is dat de huidige crisis een aanzienlijk risico met zich meebrengt ten aanzien van een onjuiste prijsbepaling van specifieke activa, als gevolg van de ontwrichting van de liquiditeit en de interventie van overheidsinstellingen die de prijsvorming beïnvloeden. De druk die de huidige crisis uitoefent op beleggingsprofessionals wat betreft hun professioneel gedrag is ook zorgwekkend; 45% van de respondenten is van mening dat de huidige crisis waarschijnlijk zal leiden tot onethische acties in de beleggingsindustrie. Een meerderheid is van mening dat de regulering van gedrag in deze crisis niet mag worden versoepeld, wat een positieve afspiegeling is van de ethische professionaliteit van de leden.”