Jonge beleggers hebben de neiging gevaren te negeren door gebrek aan ervaring. Zij zien wel trends die voor oudere beleggers verborgen blijven. Laat jonge beleggers daarom hun gang gaan. Aldus ‘de reformed broker’ Joshua Brown in zijn blog.

In zijn blog maakt hij vergelijkingen tussen jonge en enthousiast beleggers en ervaren beleggers zoals Warren Buffett en Charlie Munger. Hij introduceert begrippen – die hij bij jonge beleggers ziet – zoals ‘recency bias’ en ‘availability bias’. Jonge onervaren beleggers zouden denken dat wat nu in de lift zit altijd in de lift zit. Volgens Brown zijn hier twee wetenschappelijke verklaringen voor. Bij recency bias worden recente gebeurtenissen het meest waarschijnlijk geacht. Bij availability bias wordt aan zaken waarover de meeste informatie beschikbaar is een hogere prioriteit toegekend  bij het maken van afwegingen en keuzes.

Bij jonge beleggers spelen deze neigingen (biases) extra sterk omdat zij nog weinig vervelende beurservaringen hebben meegemaakt. Zij kunnen al snel het idee krijgen dat het rendement van een belegging wel door zal lopen. Een typische voorbeeld daarvan zijn volgens Brown de beleggers die permanent long zitten in aandelen Tesla. Het is niet zo eenvoudig om die over te halen daarvan af te stappen. Ook omdat zij in hun mening worden gesterkt door berichten op social media.

Lees verder:
https://thereformedbroker.com/2021/04/29/days-of-future-past/