Sameer Datye, Hoof Insurance & Wealth Solutions bij Tieto Evry in Zweden, heeft de belangrijkste trends op een rij gezet die van invloed zijn op vermogensbeheer in 2021. Hij komt tot een top-10 van trends op verschillende vlakken.

  1. Doelgericht beleggen

Beleggingsadvies is een commodity geworden, het verslaan van marktbenchmarks is passé. Vermogensbeheer is nu holistisch, doel- en prestatiegericht en gericht op het bereiken van de doelstellingen van de cliënt binnen de afgesproken termijnen.

  1. Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is in de loop der tijd geëvolueerd van een modegril naar een duidelijke trend. De actualisering van de regelgeving in de EU (MiFID II, Solvency II, IDD, UCITS & AIMFD) zal tegen het vierde kwartaal van 2021 leiden tot een nieuwe norm voor ‘eco-etikettering’. Bovendien zullen de regelgeving rond informatieverstrekking en de regelgeving rond taxonomie stapsgewijs verder ten uitvoer worden gebracht. De maatschappelijke impact van beleggen (de toepassing van ESG) wordt een integraal onderdeel van de kernstrategie voor portefeuillebeheer.

  1. Demografische transitie

Er vindt een wisseling van de wacht plaats van oud naar jong. Mandaten en portefeuilles gaan over van de oudere generatie naar de jongere. Met een ‘wealth transfer’ van 68 biljoen dollar, is de beleggersgeneratie aan het veranderen. Vergrijzende en met pensioen gaande vermogensadviseurs laten een ‘gap’ achter die hopelijk door technologie zal worden ingevuld en ondersteund.

  1. Extreme personalisatie

Beleggers zullen eisen dat in hoge mate is toegesneden op hun specifieke behoeften, doelstellingen en ambities. Dit is het gevolg van het groeiende bewustzijn van de beleggers en de beschikbaarheid van technologie om dit mogelijk te maken.

  1. Democratisering van beleggen

De democratiseringstrend moet niet alleen worden gezien vanuit het perspectief van de opkomst van de kleine belegger. Het instrumentenuniversum zelf breidt zich ook uit en maakt niet-traditionele kansen mogelijk: denk aan digitale tokens, wijn, kunst, enz.

  1. Ontwrichting door technologie

De technologische disruptie leidt tot onrust en tot kansen: analytics, data mining, data advisory, digitalisering, toegang tot enorme databanken via aangepaste API’s, enz. Aangezien technologie de ontwrichting van de distributie vergemakkelijkt, spreekt het voor zich dat de druk op de vergoedingen/marges zal blijven toenemen.

  1. Uniek economisch paradigma

Een unieke combinatie in de economie van lage of negatieve rentevoeten, door de overheid verstrekte liquiditeiten, hoge schuldenlast, lage groei, gevolgen van de pandemie, handelsoorlogen die een overvloed aan uitdagingen en onzekerheden met zich meebrengen.

  1. Convergentie en concurrentie

Er is nu een voortdurende samensmelting van brokerage- en private banking-modellen om vermogende zakelijke klanten te bedienen. Robo-adviezen hebben gezorgd voor een door technologie gedreven disruptie van het concurrentielandschap.

  1. Uitdagingen op het gebied van beveiliging en compliance

De toegenomen technologische penetratie heeft geleid tot het omgaan met een unieke reeks security-uitdagingen en steeds strengere compliance-eisen. Burgers willen beschermd worden en bedrijven willen dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft.

  1. De opkomst van de ‘underserved’

Veel tot nog toe niet bediende marktsegmenten, waaronder vrouwen, worden steeds beter bediend met speciale aanbiedingen op maat. De pandemie heeft een heleboel nieuwe beleggers naar de markt gebracht. Hetzelfde gebeurde met de razendsnelle opkomst van de bitcoin, vooral nadat serieuze institutionele beleggers digitale valuta’s aan hun portefeuilles hadden toegevoegd.

Bron:
https://www.tietoevry.com/en/blog/2021/02/top-10-trends-impacting-wealth-management-in-2021/