Veranderingen in de demografie en in technologie zorgen voor een aardverschuiving in  de vermogensbeheersector. Vermogensbeheerders moeten zich daarom bewust zijn van de belangrijkste trends als zij relevant willen blijven voor de markt.  Fund Seminar Nieuwsbrief heeft de belangrijkste internationale trends in wealth management op een rij gezet. Deze week de eerste drie trends. 

Het zal geen nieuws zijn dat de huidige generatie beleggers aan het vergrijzen is en plaatsmaakt voor millennials die er andere ideeën op nahouden over wat zij met hun geld en vermogen willen gaan doen. Opvallend is verder de trend dat vrouwen steeds vaker de financiële beslissingen nemen in het huishouden. En dus ook over beleggingen.

Technologie is de andere grote driver achter de veranderingen die eraan komen voor vermogensbeheerders. Het gebruik van big data kan vermogensbeheerders helpen om meer inzicht te verkrijgen in de producten en diensten die zij moeten aanbieden aan de nieuwe generatie beleggers om deze optimaal te kunnen bedienen. Ook de inzet van Artificial Intelligence (AI) kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe applicaties die de operationele efficiency van de front- en backoffice fundamenteel kunnen verbeteren. De volgende trends beschrijven de belangrijkste veranderingen die zich nu voordoen in wealth management. Een beknopt overzicht:

  1. Inzet van machine learning

Nu klanten steeds vaker hun toevlucht nemen tot passief beleggen maken fondsmanagers gebruik van machine learning om cognitieve vooroordelen te herkennen (‘debiasing techniques’) en corrigerende maatregelen voor te stellen. De inzet van dergelijke technieken kan de toegevoegde waarde van actieve fondsmanagers laten zien.

  1. Digitale kanalen

De jongste generatie HNWI’s (‘high-net-worth individuals’) zal alleen digitale kanalen gebruiken voor het beheer van hun vermogen. Vermogensbeheerders hebben weliswaar toegang tot klantdata, maar ontberen vaak de tools om inzichten in deze data te verkrijgen. Digitale vaardigheden en inzichten, waaronder ‘predictive analytics’ en het kunnen interpreteren van data, zijn cruciaal om concurrerend te blijven en toekomstig klantgedrag te kunnen voorspellen.

Het gebruik van digitale kanalen voor vermogensbeheer zal de klantentrouw verhogen wanneer data-analyse de ROI voor beleggers zal doen toenemen. Vermogensbeheerders kunnen straks een gepersonaliseerd aanbod doen aan hun klanten doordat zij over het totaalplaatje beschikken; iets wat klanten vandaag de dag verwachten van hun vermogensbeheerder. Deze trend maakt ook de weg vrij voor nieuwe inkomstenstromen wanneer vermogensbeheerders klantdata kunnen verrijken met behulp van technologieproviders.

  1. Agile distributiemodellen

Vermogensbeheerders moeten investeren in technologie om beter te kunnen inspelen op veranderde klantbehoeften. De shift is van productgericht naar focus op de klantbehandeling, met een gepersonaliseerd klantaanbod. Traditioneel gezien lopen vermogensbeheerders achter in deze transitie naar modellen waarin cross-sell, up-sell en self service mogelijk wordt. Agile distributiemodellen sluiten beter aan bij de jongere generaties en zullen leiden tot een betere en proactieve interactie met klanten.

Volgende week: deel 2 van de top trends in vermogensbeheer