Veranderingen in de demografie en in technologie zorgen voor een aardverschuiving in  de vermogensbeheersector. Vermogensbeheerders moeten zich daarom bewust zijn van de belangrijkste trends als zij relevant willen blijven voor de markt.  Fund Seminar Nieuwsbrief heeft de belangrijkste internationale trends in wealth management op rij gezet. Vandaag deel 2 van de belangrijkste trends.

 

  1. Augmented Reality en Virtual Reality

Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) kunnen vermogensbeheerders helpen om nieuwe groepen klanten aan zich te binden, vooral millennials. AR en VR zijn handige tools voor het gebruik van gamification dat gebruikt kan worden om bepaald klantgedrag te beïnvloeden. Vermogensbeheerders kunnen het zich niet veroorloven om op dit gebied achter te blijven bij retailbankiers omdat klanten op zoek zijn naar digitale ervaringen, op ieder moment van de dag. Het aantrekken en opleiden van millennials door vermogensbeheerders is daarom noodzakelijk.

  1. Vermindering van compliancekosten

Technologie vereenvoudigt het rapportageproces dat nodig is voor de naleving van regelgeving op het gebied van vermogensbeheer. De vele veranderingen in meerdere jurisdicties dwingt vermogensbeheerders te zoeken naar oplossingen die hun activiteiten op dit gebied stroomlijnen, tegen lagere kosten. Het aangaan van partnerships met aanbieders van dergelijke oplossingen zal daarom eerder regel dan uitzondering zijn.

  1. Internet of Things (IoT)

Het Internet of Things stelt vermogensbeheerders in staat om nieuwe manieren te vinden  om de gegevens van hun cliënten te kunnen gebruiken. De trend naar geautomatiseerd portefeuillebeheer vereist dat met behulp van IoT gegevens worden verzameld die nodig zijn om diensten en producten op maat te maken voor elke klant. Zo kunnen real-time gegevens meer informatie geven over spaar- en bestedingsgewoonten. Deze kunnen worden geanalyseerd om de risicotolerantie van een klant vast te stellen.

  1. Technologische investeringen

Veel vermogensbeheerders evalueren hun investeringen in technologie na een periode van minimaal rendement. Deze evaluaties zullen toenemen naarmate nieuwe technologieën sneller verouderen, vaak al binnen drie tot vijf jaar. Deze trend betekent ook dat bedrijven moeten gaan samenwerken met aanbieders van financiële technologie om de problemen aan te pakken die voortvloeien uit de bestaande infrastructuur. Deze investeringen moeten leiden tot een efficiënter klantcontact tegen lagere kosten.

 

Volgende week: deel 3 van de top trends in vermogensbeheer