Forbes noemt 10 trends waar family offices in 2020 mee te maken krijgen. Innovatie en digitalisering blijven belangrijke thema’s, maar ook de dreiging van een nieuwe recessie is een trend in 2020. Veel van deze trends raken ook het werkveld van de onafhankelijke vermogensbeheerder. Fund Seminar zet de belangrijkste trends voor u op rij. 

De eerste trend die Forbes omschrijft is de nieuwe fase van globalisering. De wereldwijde waardeketens evolueren mede doordat technologie en automatisering de lokale productie van goederen in de nabijheid van consumentenmarkten stimuleren. In deze opkomende markt moeten internationale organisaties en family offices niet alleen opnieuw onderzoeken wat de beste vestigingsplaats is, maar dienen zij ook hun governance-structuren te versterken.

De vierde industriële revolutie en Artificial Intelligence (AI) gaan een belangrijke rol spelen in het komende beleggingsjaar. Bedrijven die qua digitalisering vooroplopen zullen hogere productiviteit en snellere stijging van inkomsten ervaren dan soortgelijke bedrijven die minder gedigitaliseerd zijn. Geavanceerde automatisering en AI zullen er niet alleen voor zorgen dat mensen meer tijd te besteden hebben om zich te focussen op de belangrijkste zaken, ook biedt het de mogelijkheid om het innovatietempo exponentieel te versnellen. 

Een andere trend is het omarmen van impactbeleggen. Veel impactbeleggingen tonen aan dat zij marktconforme rendementen kunnen behalen. Het meten van de impact is echter lastig, maar hier zijn veel verbeteringen in te zien. Impactbeleggen wordt steeds meer mainstream.

Lees hier het volledige artikel.