Het coronavirus heeft forse implicaties voor de financiële sector. De AFM heeft besloten om grote gegevens uitvragen aan financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020, vanwege de omstandigheden waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Hiermee wil de AFM meer ruimte geven aan de sector om zich volledig te laten richten op de uitdagingen van de coronacrisis en de behoeften van klanten. Enkele uitzonderingen zijn onderzoeken naar aflossingvrije hypotheken, de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Marktmonitor Adviseurs en Bemiddelaars (MMAB). Ook hier zal er rekening worden gehouden met de omstandigheden.

De AFM verwacht van financiële partijen dat zij zich blijven houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn op hen in deze omstandigheden. Ondertussen houdt de AFM continu overleg met het ministerie van Financiën en de Nederlandsche Bank (DNB) over de gang van zaken.