Met ingang van 1 januari 2021 eindigt de overgangsperiode na de Brexit. Vooralsnog is geen akkoord bereikt tussen de EU en het VK over de vormgeving van de toekomstige relatie vanaf 2021.

In een recente kamerbrief staat dat het kabinet vooralsnog geen noodzaak ziet om een (tijdelijke) vrijstelling voor dienstverlening door in het VK gevestigde beleggingsondernemingen, alsnog in werking te laten treden na 2020. Ook de Europese Commissie kondigde recent aan de komende periode geen equivalentiebesluit op dit terrein te publiceren.

Gezien de ontwikkelingen rondom de Brexit, roept DNB vermogensbeheerders op om – voor zover nog niet gedaan – de gevolgen voor de onderneming in kaart te brengen en de noodzakelijke maatregelen te treffen.

Bron:

https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-vermogensbeheerders/nieuwsbrief-vermogensbeheerders-oktober-2020/dnb390324.jsp