Per 26 juni 2021 treedt het nieuwe prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen in werking. In dit nieuwe raamwerk zijn onder meer de kapitaalseisen voor beleggingsondernemingen opgenomen. Over dit onderwerp sprak Alex Hilgevoord, Afdelingshoofd Divisie Nationale Instellingen, DNB, als keynotespreker tijdens het Fund Seminar event op donderdag 24 september in De Utrechtse Stadsvrijheid.

 

Een groot aantal ondernemingen heeft gereageerd op het verzoek om mee te doen aan de data-uitvraag van EBA. Dankzij deze deelname kunnen DNB en EBA een goed beeld krijgen van de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving voor de sector in Nederland. De geaggregeerde resultaten van deze data-uitvraag zullen gezamenlijk met de finale technische standaarden door EBA worden gepubliceerd.

Op de pagina op Open Boek Toezicht is een Q&A gepubliceerd met betrekking tot een aantal onderwerpen van IFR/IFD. Hier voegt DNB ook periodiek nieuwe vragen en antwoorden aan toe. Op dit moment is over de volgende onderwerpen een Q&A beschikbaar:

  • Liquiditeitsvereisten
  • ICAAP & ILAAP
  • Groepskapitaalcriterium
  • Vrijwillige toepassing CRR (opt-in)

 

Bron:

https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-vermogensbeheerders/nieuwsbrief-vermogensbeheerders-oktober-2020/index.jsp