Financial Risk Manager Vermogensbeheer bij Kempen

Kempen is op zoek naar een Financial Risk Manager Vermogensbeheer. Het Portfolio Risk Management team is onderdeel van de bredere VLK Group Risk Management afdeling, en is verantwoordelijk voor de uitvoer van de 2e lijn financiële risicobeheersing voor de Kempen huisfondsen en de portefeuilles van onze institutionele klanten.

Samen met het team zet je jouw specialisme en vakkennis in bij het:

  • Toezicht houden op de financiële risico’s binnen de Kempen huisfondsen en de beleggingsportefeuilles van onze institutionele klanten;
  • Toezicht houden op naleving van de relevante regelgeving op vermogens- /fondsbeheerders (b.v. UCITS, AIFMD, ESMA, MiFID II, etc);
  • Helpen formuleren van risicomanagement beleid en het vaststellen van de Kempen brede standaarden voor risicomaatstaven en definities en deze vervolgens helpen implementeren en bewaken;
  • Ondersteunen bij risicobeheer processen zoals evaluatie van beleggingsvoorstellen en contracten, opstellen van risicobeheer opinies voor Kempen Directie, genereren van risicorapportages, en het ondersteuning bij risicomonitoring;
  • Maken van risico analyses, inclusief ontwikkelen van veranderende (macro-economische, ESG/klimaat) scenario analyses en bijbehorend mitigerend advies;
  • Draaien van onafhankelijke challenge (deep dives) van de Kempen huisfondsen;
  • Onafhankelijk advies uitbrengen aan Portfolio Managers over risico exposures in de fondsen en/of mandaten onder hun beheer;
  • Ondersteuning bieden bij diverse interne projecten gericht op behalen van bedrijfsdoelstellingen.

Bekijk de vacature:
https://www.werkenbijvanlanschotkempen.nl/vacatures/financial-risk-manager-vermogensbeheer-audit—compliance—risk