Beleggers die kiezen voor execution only, doen dan om veel verschillende redenen. In ieder geval moeten ze het dan doen zonder de expertise van een adviseur. En dat kan ertoe leiden dat ze de fout in gaan. De VEB zette aan de hand van uitspraken van klachteninstituut Kifid een aantal veel voorkomende uitglijders op een rijtje.

Bijna wekelijks doet Kifid wel een uitspraak over boilerroomfraude, waarbij gehaaide telefonische verkopers beleggers benaderen met een ‘geweldig’ beleggingsaanbod, dat uiteraard pure oplichting blijkt te zijn. Gedupeerde beleggers vinden dan dat hun bank ze voor deze partijen had moeten waarschuwen. Daar denkt Kifid anders over: banken treden in deze gevallen uitsluitend op als betaaldienstverlener en zijn niet verplicht om de betaalopdrachten van consumenten nader te onderzoeken.

Een ander geval is wanneer een bank of broker in de online beleggingsomgeving foutieve informatie meldt over een beleggingsproduct. Een consument die daarop handelt, zou bij de juiste informatie mogelijk een andere beslissing hebben genomen. In een dergelijk geval vindt Kifid, kort gezegd, dat een consument niet op de informatie van zijn bank of broker alleen mag vertrouwen.

In een vergelijkbaar geval, waarin de claimrechten van een consument waardeloos waren verlopen, vindt Kifid ook dat de consument zelf actiever had moeten zijn. Zijn bank heeft hem geïnformeerd dat de claimrechten zouden verlopen, maar de consument had daar zelf actie op moeten ondernemen en had niet mogen verwachten dat de bank dat wel zou doen.

Wat ook nog wel eens voorkomt, is dat een belegger een dekkingstekort heeft, ofwel onvoldoende margin om zijn optieposities te dekken. Een bank is dan verplicht die posities te sluiten. Financiële schade die een belegger hierdoor leidt, is voor diens rekening, oordeelt Kifid. De belegger is zelf altijd verantwoordelijk voor het aanhouden van voldoende marge.

Het VEB-artikel vindt u hier, en het volledige uitsprakenregister van Kifid (waarin deze week ook de zaak van een consument die meende dat schade die zijn zoon leidde toen die van zijn studentenkamer naar zijn ouderlijk huis reisde, onder de reisverzekering was gedekt) staat hier.