Van Lanschot publiceert jaarlijks een onderzoek naar vermogende Nederlanders. Conclusie: vermogende Nederlanders hebben weliswaar vertrouwen in de toekomst, maar willen wel zelf de touwtjes in handen hebben. Daarnaast blijkt dat het merendeel van de vermogenden zich bezighoudt met goede doelen. Beleggen blijft onverminderd populair. Interessant detail: de nieuwe generatie ondernemers vertrouwt algoritmes eerder dan mensen.

Enkele uitkomsten:

  • Coronapandemie maakt ondernemers bewuster
  • Relatie-gedreven versus technologie-gedreven
  • Verantwoordelijk leven en verantwoord ondernemen

Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat de huidige en de nieuwe generatie ondernemers niet anders zijn gaan beleggen en vertrouwen houden in de financiële markten. De coronacrisis heeft hen wel bewuster gemaakt van wat er echt toe doet in het leven. Daarnaast blijkt dat de nieuwe generatie vooral vertrouwen stelt in algoritmes en bots. De huidige generatie vertrouwt eerder op een menselijke eigenschap, zoals betrouwbaarheid en integriteit. De nieuwe generatie ondernemers stelt verder een verantwoordelijk leven en verantwoord ondernemen als belangrijke prioriteiten. Het zijn geen wereldverbeteraars, maar ze willen wel een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Succes is hard werken en verantwoordelijkheid nemen
Vermogenden hebben vooral vertrouwen in zichzelf en hun eigen succes. Over het algemeen hebben vermogenden vertrouwen in de eigen toekomst, het gemiddelde cijfer is een 7,5 (op een schaal van 1 tot 10). De nieuwe vermogenden vinden een gevulde bankrekening een uitdrukking van succes, een derde is het eens met de stelling ‘succes is meetbaar aan de hoeveelheid geld die men heeft.’ Het verschil met de huidige vermogenden is groot: van hen stemde slechts 9% in met die stelling. En waar komt dat succes vandaan? Hard werken en individuele verantwoordelijkheid zijn de voornaamste succesfactoren vindt 60% van de vermogenden.

 

Lees het volledige onderzoek Vermogend Nederland 2020 op www.vermogendnederland.nl