Passief gemanagede fondsen hebben een relatief iets succesvoller kwartaal achter de rug dan actief beheerde beleggingsfondsen. Dat blijkt uit de Vermogensbeheer Rendement Index van vermogensbeheer.nl, een onafhankelijke vergelijker van vermogensbeheerders. 

In het tweede kwartaal gingen de rendementen van alle fondscategorieen omhoog, in het derde kwartaal ontstonden enkele verschillen. Koen Laarhoven van vermogensbeheer.nl geeft in Fonsnieuws een mogelijke verklaring: Het lijkt erop dat de allocate aan de actieve kant wat verschuift. Een aantal partijen heeft wat risico van tafel gehaald door de aandelenallocatie wat terug te brengen, terwijl indexpartijen natuurlijk de markt blijven volgen. 

Gemiddeld haalden vermogensbeheerders, zowel actief als passief, een rendement van 8,9% op hun ‘neutrale’ beleggingsportefeuilles. Voor defensieve portefeuilles lag het rendement, zoals te verwachten was, iets lager, en voor offensieve portefeuilles iets hoger.  

De VBR-index 

Elk kwartaal berekent vermogensbeheer.nl het gemiddelde rendement van ruim 70 vermogensbeheerders. Dit gemiddelde rendement na aftrek van kosten (netto rendement) vormt de Vermogensbeheer Rendement index (VBR-index). Omdat het rendement afhankelijk is van de samenstelling van de beleggingsportefeuille, wordt het gemiddelde rendement voor vijf verschillende beleggingsprofielen berekend. Er is een VBR-index voor de profielen Defensief, Matig Defensief, Neutraal, Matig Offensief en Offensief.