Sinds 2010 is het voor veel vermogende huishoudens financieel steeds aantrekkelijker geworden om hun vermogen te verplaatsen naar een zogenoemde spaar- of investerings-bv. Het aandeel van deze bv’s stijgt van 7,6 procent in 2010 tot bijna 10 procent in 2018. Deze groei lijkt samen te hangen met de hogere effectieve belastingdruk in box 3 én de gedaalde spaarrente. Dat schrijven onderzoekers in een CPB-rapport dat voor het eerst de verschillende functies van bv’s in Nederland in kaart brengt.

Er worden bv’s opgericht om te sparen, te beleggen, een pensioen op te bouwen, vastgoed te beheren of deelnemingen in andere ondernemingen te beheren. Hoewel begrippen als pensioen-, spaar- en vastgoed-bv’s en holdings vaak gebruikt worden door fiscalisten, heeft het Centraal Planbureau (CPB) op basis van het volledige bedrijvenregister (ABR) en de SZO AB+-data van het CBS deze verschillende functies nu systematisch in kaart gebracht in de studie ‘De economische activiteit van besloten vennootschappen’. Een opvallende constatering in deze studie is dat slechts één op de drie bv’s daadwerkelijk nog een product of dienst aanbiedt.

Lees het hele artikel hier:

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/veel-bv-s-opgericht-om-box-3-heffing-te-voorkomen/