Hogere scores op Verantwoord beleggen hoeven niet gepaard te gaan met hogere vermogensbeheerkosten of transactiekosten. Verantwoord beleggen hoeft dus niet per se meer te kosten dan vermogensbeheer zonder aandacht voor ESG-aspecten, zo blijkt uit onderzoek onder de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland. Siegelaer Pensioen Innovator heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van data van VBDO en DNB.

“Veel fondsbesturen worstelen met de vraag hoe ze verantwoord beleggen kunnen vormgeven. Mijn onderzoeksrapport geeft praktische tips aan pensioenfondsen om zonder verhoging van de vermogensbeheerkosten verantwoord beleggen in te voeren of uit te breiden.” Aldus Siegelaer.

Het is voor pensioenfondsen mogelijk om meer nadruk op ESG leggen in hun beleggingsbeleid zonder de beleggingskosten te verhogen. Volgens Siegelaer kan dat onder meer de volgende manieren:

  • Verschuif beleggingen van ‘traditioneel actief’ naar ‘ESG actief’;
  • Ga over van traditionele benchmarks naar benchmarks met een ESG filter; en
  • Pas actief engagement beleid toe in combinatie met meer passief beheer.

Lees hier het volledige onderzoek van Siegelaer Pensioen Innovator.