“Mevrouw Sigrid Kaag: zorg ervoor dat rechtsherstel plaatsvindt voor alle belastingplichtigen, dus ook voor die belastingplichtigen die geen (massaal) bezwaar hebben gemaakt. Laat alstublieft niemand vallen!” Dit pleidooi doet advocaat Carlijn van Dijk in AccountantsWeek.  

U weet het inmiddels: eind vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als het werkelijk rendement lager is dan het fictieve rendement waarvan box 3 uitgaat, moet niet het fictieve, maar het werkelijke rendement worden belast. 

Dat is leuk voor mensen die destijds bezwaar hebben gemaakt, maar de positie van mensen die dat niet hebben gedaan, is onduidelijk. Volgens de Belastingdienst is de bezwaartermijn inmiddels verstreken, maar Van Dijk stelt dat de minister wel degelijk de wettelijke ruimte heeft via het middel van ambtshalve vermindering ook deze groep te compenseren.  

Dan moeten zij overigens wel voor het eind van dit jaar alsnog bezwaar aantekenen.