Het kabinet haalt miljarden op door te schuiven met belastingtarieven en -kortingen die vooral mensen met veel vermogen en een hoog inkomen raken. Hiermee worden andere vermogenden (mensen die bezwaar maakten tegen de vermogensrendementsheffing) gecompenseerd, schrijft taxlive.nl.

Ook de verhoging van de AOW (die meegroeit met het minimumloon) wordt hier deels mee gefinancierd, hoewel ouderen zelf ook een flink deel betalen. Dat kondigt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan in de Voorjaarsnota.

Het kabinet moest op zoek naar 3,6 miljard euro om klagers te compenseren voor de onterecht betaalde vermogensrendementsheffing in box 3. Die groep wordt mogelijk nog groter, maar dat wordt later in het jaar besloten.

Ook was er veel geld nodig om de AOW toch mee te laten stijgen als het minimumloon omhooggaat. De oppositie had dit afgedwongen in de Eerste Kamer. Een deel van dit geld wordt betaald door de inkomensondersteuning voor pensionado’s (de IOAOW genaamd) de komende twee jaar te verlagen, om in 2025 af te lassen. Ook wordt de voorgenomen verhoging van de ouderenkorting teruggedraaid. Ouderen betalen dus ook flink mee aan de verhoging van hun eigen AOW.