‘Geef adviseur vermogen meer bevoegdheden’, zo schrijft Theo Krins, vermogensadviseur bij Scildon. Wetgeving moet volgens hem aansluiten bij een maatschappelijke behoefte en deze ondersteunen.  

Krins geeft aan dat het niet uit te leggen is dat een vermogensadviseur wel zou mogen adviseren bij lijfrente-expiraties en niet bij een expiratie van pensioen en dat een pleidooi om de bevoegdheid bij de adviseur vermogen neer te leggen een stuk logischer en wenselijker zou zijn.

Hij geeft een aantal redenen waarom de adviseur meer bevoegdheid zou moeten krijgen:

  • De analyse die nodig is voor goed advies (o.a. beschikbare financiële middelen, lijfrente, netto kapitaal) bestaat uit taken die bij uitstek het werk zijn van de vermogensadviseur.
  • Omdat de adviseur de klant vaak al kent en een dossier heeft waarin veel antwoorden op de genoemde vragen staan zal deze relatief weinig tijd kwijt zijn voor het geven van een goed advies.
  • Pensioenadviseurs zijn gericht op werkgevers, waardoor het niet hun (primaire) taak is om individuele werknemers te adviseren. Omdat zij vaak de historie van de klant niet kennen kost de inventarisatie en het advies dus veel tijd.
  • De klant hoeft niet met twee verschillende adviseurs te werken.
  • Pensioenadviseurs willen vaak geen individueel advies geven aan de pensioengerechtigden.
  • Er zijn simpelweg te weinig pensioenadviseurs om alle aankomende pensionado’s te kunnen helpen.

Krins geeft aan dat het schrijven van wetgeving niet hetzelfde is als ‘een potje tekst verklaren’. Wetgeving moet volgens hem aansluiten op een maatschappelijke behoefte en deze ondersteunen. Hij ziet daarom een, ook bij direct ingaand pensioen, rol voor de vermogensadviseur.