Vermogensbeheerders NNEK en Wijs & Van Oostveen zijn door de Hoge Raad in het gelijk gesteld in hun opvatting dat een beleggingsdienstverlening door middel van een effectengiro voldoet aan de criteria die het Hof van Justitie heeft gesteld voor beleggingsfondsen om in aanmerking te mogen komen voor vrijstelling van btw.

De Hoge Raad bepaalde dit in een langlopende zaak tussen beide vermogensbeheerders en de Belastingdienst, die in deze vertegenwoordigd werd door de staatssecretaris van Financiën. Frank ’t Hart van Hart Advocaten, die NNEK en Wijs & Van Oostveen bijstond, stelde dat deze zaak een zeer vergaande precedentwerking heeft. ‘De uitspraak is van belang voor iedere bank of belegginsonderneming met een effectengiro en resulteert in een level playing field tussen beleggingsfondsen en effectengiro’s. Het mag duidelijk zijn dat dit over grote bedragen gaat.’