Het Verbond van Verzekeraars maakt zich ernstige zorgen over klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze weersextremen vormen volgens het onlangs verschenen  Klimaatsignaal ’21 van het KNMI de grootste klimaatrisico’s voor Nederland. Het Verbond van Verzekeraars pleit voor een krachtig klimaatbeleid, zowel nationaal als internationaal. 

Verzekeraars zien in de afgelopen jaren de schadelast door extreem weer toenemen. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond stelt dat klimaatschades, zoals door de overstromingen in Limburg afgelopen zomer, vaker en forser gaan voorkomen: “Alleen het beperken van schade is niet genoeg. Wij roepen de overheid op tot stevige maatregelen. Verzekeren kan niet de enige oplossing zijn.” 

Samenwerking om schade te beperken 

In februari maakte het Verbond bekend de krachten te bundelen met het KNMI om klimaatschade tegen te gaan. Weurding: “Door de weersdata van het KNMI te combineren met de landelijke risico- en schadecijfers en het netwerk van verzekeraars, kan Nederland zich beter voorbereiden op de veranderende weersextremen. Met het Instituut voor Milieuvraagstukken onderzoeken we oplossingsrichtingen voor de financiële sector. Het Verbond werkt ook samen met de Universiteit Wageningen (WUR) om de impact van klimaatverandering te laten zien in de (in ontwikkeling zijnde) Klimaat Impact Monitor.” 

Actieplannen 

Weurding: “Via het klimaatcommitment van de financiële sector spannen verzekeraars zich in om klimaatverandering tegen te gaan. In het afgelopen jaar hebben de meeste instellingen de CO2-footprint van hun beleggingen in kaart gebracht In 2022 komen verzekeraars met concrete actieplannen om de CO2-impact van hun beleggingen te verminderen om daarmee het Nederlandse klimaatakkoord aan te jagen.”