Honderdduizenden Nederlanders bouwen aanvullend pensioen op met een lijfrente. Meestal kiezen zij voor een uitkering van het volledige bedrag binnen vijf jaar na AOW. Het kabinet wil hier een einde aan maken en alleen levenslange uitkeringen toestaan. Verzekeraars en pensioenaanbieders zien niets in dit plan.

Pensioenaanbieders, het Verbond van Verzekeraars, financieel adviseurs verenigd in Adfiz en de Consumentenbond willen de plannen, die opdoken in de kantlijn van het pensioenakkoord, van tafel. Zo niet, dan dupeert het verdwijnen van de ‘tijdelijke lijfrente’ zoals het in vaktaal heet, honderdduizenden Nederlanders, vaak zzp’ers en ondernemers.

De afschaffing van de tijdelijke lijfrente komt naar verwachting in de wetsvoorstellen die horen bij de uitvoering van het pensioenakkoord. Die stuurt minister Wouter Koolmees binnen een paar maanden naar de Tweede Kamer. Een lijfrente zou dan niet meer in korte tijd mogen uitkeren. Dat zou levenslang, of ten minste gedurende twintig jaar moeten zijn.

Als dat plan doorgaat zal de vraag naar lijfrentes waarschijnlijk afnemen, verwacht het Verbond van Verzekeraars. ‘Zorgelijk’ vindt de brancheorganisatie. En ‘tegenstrijdig’ met de wens van de politiek dat zzp’ers — die op lijfrentes zijn aangewezen — juist meer pensioen gaan opbouwen. Met name zzp’ers bouwen volgens de verzekeraars vaak kleine aanvullende kapitalen op, die bij aankoop van een levenslange variant leiden tot relatief lage maandelijkse uitkeringen.

Lees het volledige artikel:
https://fd.nl/economie-politiek/1407288/verzet-tegen-onzalig-plan-om-tijdelijke-lijfrente-af-te-schaffen