Nu duurzaamheidsgerichte beleggers in aandelen verder kijken dan hun eigen terrein, neemt wereldwijd het belang van ESG (milieu, sociaal en goed bestuur) toe. Maar terwijl hun belang in het ‘westen’ relatief groot is, hebben bedrijven in ‘emerging markets’ nog een inhaalslag te maken. Marco Lenfers CFA van Vontobel AM is een van de sprekers tijdens Fund Seminar Session op dinsdag 3 november met als thema: ‘ESG en China: is dat te combineren?’ Deelname is kosteloos voor zelfstandige vermogensbeheerders, private bankers en financieel planners. 

 

Het behoeft geen betoog dat beleggen in opkomende markten, waaronder de economische reus China, kansen biedt voor beleggers. De dynamische groeicijfers in ‘emerging markets’ komen vanuit veel winstgevende bedrijven in deze regio. Bovendien zijn de marktpartijen vaak traag met het volledig erkennen van hoge rendementen op geïnvesteerd kapitaal (ROIC’s) dat als een belangrijke koersbepalende factor kan worden beschouwd. Deze omissie in de markt schept kansen voor ‘stock-pickers’.

Een van de strategieën die Marco Lenfers aan zal stippen is die van het Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders. Binnen deze strategie van Vontobel AM zijn de criteria om  kanshebbers te vinden duidelijk omschreven. Vontobel AM past zowel systematische screening als fundamenteel onderzoek toe om portfolio’s te identificeren. Deze vallen op door hun bovengemiddelde kwaliteit op het gebied van ROIC, positie in de sector, en hun ESG-kwaliteiten. Daarnaast vertonen zij een bovengemiddelde groei en hebben zij een lagere dan gemiddelde waardering. Winstgevende bedrijven met een superieure positie in hun sector zijn in staat om te investeren in toekomstige groei. Dat is vaak terug te zien aan hun aandelenkoers. Bovendien geldt dat dergelijke leiders de neiging hebben om leiders te blijven.

Het waarom van beleggen in deze categorie zal dan ook geen verrassingen opleveren. De combinatie van systematisch screenen (“matrix”) en fundamenteel onderzoek zorgt voor ‘stijlvaste’ beleggingsresultaten en een mogelijke outperformance door de marktcyclus heen. De sterke focus op waardering als ‘entry point’ bepaalt voor een aanzienlijk deel het rendement van het fonds op de middellange termijn. Bovendien zorgt ESG-integratie voor verbetering van riskmanagement risicobeheer en voor performance.

De bijbehorende beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat het selecteren van de juiste bedrijven de prestaties op lange termijn aanjaagt. Als ‘bottom-up’ ‘stock-pickers’ wordt gebruik gemaakt van een rigoureus doorgevoerd beleggingsframework om aantrekkelijk gewaardeerde sectorleiders te identificeren. Deze bedrijven bieden een consistent hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal, een sterke positie in de sector en effectieve aanpak van ESG-problemen.

Verder lezen over emerging markets:

https://am.vontobel.com/en/emerging-markets

Verder lezen over ESG:

https://am.vontobel.com/en/act-esg

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.