Een opmerkelijk interview in het Friesch Dagblad met Ger Jaarsma, de kersverse voorzitter van de Pensioenfederatie. Hij pleit voor afschaffing van de rekenrente.

Hij legt uit dat pensioenfondsen moeten berekenen hoe veel geld zij nu in kas moeten hebben om alle toekomstige pensioenen mee te kunnen betalen. En dan: ‘Dat rekenen gebeurt met de risicovrije rente. Die is gekoppeld aan de marktrente, en die is al jaren historisch laag. We zijn dus toe aan een nieuw systeem. (…) In het nieuwe systeem zijn de rendementen [op beleggingen] meer bepalend voor de hoogte van pensioen. Dat betekent wel dat pensioenfondsen geen beloften meer doen. Bij goede rendementen gaan de pensioenen eerder omhoog, bij minder goede resultaten gaan ze eerder omlaag.’

Jaarsma denkt dat dit nieuwe systeem transparanter is dan het huidige, en dat indexatie van de pensioenen (wat al jaren niet meer is gebeurd) voortaan sneller kan plaatsvinden.

Abonnees van het Friesch Dagblad lezen het gehele interview hier, en zonder abonnement kunt u spieken op de site van InFinance.