Dit bericht van de AFM met bijbehorende vragenlijst over uitbesteding heeft de sector wakker geschud. Veel beleggingsondernemingen en –instellingen vragen zich af waar zij nu eigenlijk staan op het gebied van uitbesteding. Wat valt er wel en wat niet onder uitbesteding?

Volgens de AFM is er alleen sprake van uitbesteding in de wettelijke zin, als er werkzaamheden worden uitbesteed die op basis van de vergunning normaal door de onderneming zelf zouden worden verricht.

Activiteiten als ‘het beheer van beleggingen’ vallen hier bijvoorbeeld wel onder, maar het schoonmaken van het kantoorgebouw of het verzorgen van de catering niet.

Uitbesteding kan ook gepaard gaan met verschillende risico’s. Het is daarom belangrijk om te beschikken over een uitbestedingsbeleid dat onder meer beschrijft waarom en wanneer werkzaamheden worden uitbesteed en met welke risico’s de uitbesteding gepaard gaat.