Slechts 20% van de Nederlanders belegt. Terwijl het in tijden van hoge inflatie belangrijk is om een alternatief voor sparen te zoeken. DUFAS en Amundi deden samen onderzoek naar de barrières om te beleggen.  

Uit het onderzoek kwamen zeven barrières naar voren. Enkele daarvan zijn: niet-beleggers vinden beleggen te ingewikkeld, ze denken dat beleggen iets is voor mannen in grijze pakken, of dat je heel veel geld moet hebben om überhaupt te beginnen.  

Volgens DUFAS ligt er een belangrijke uitdaging voor de sector om het voor een groter publiek mogelijk te maken om de voor- en nadelen van beleggen goed te begrijpen. Hierin hebben alle spelers een aandeel: van aanbieders tot toezichthouders, en dan vooral de commerciële directies, business developers en marketeers van asset managers.  

Podcast 

Het onderzoek vormde de basis voor de podcastserie ‘Waarom beleggen mensen (niet)?’ In de serie bespreekt journalist en auteur Sander Heijne samen met leden en andere experts de drempels die Nederlanders ervaren om te gaan beleggen, en wat er moet gebeuren om deze weg te nemen.