Consumenten hebben weinig kennis van en inzicht in hun pensioensituatie. Dit geldt voor alle Nederlanders, maar in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen en lage opleiding. Van hen maakt twee derde zich zorgen over hun pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van de Federatie voor Financieel Planners (FFP) in samenwerking met Omniplan. 

Onderzoeksbureau Ipsos bevroeg duizend panelleden over zes financiële thema’s: werk en inkomen, gezondheid, wonen, pensioen, duurzaamheid en relatie/familie. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat mensen zich het meeste zorgen maken over hun pensioen, maar tegelijkertijd daar het minst inzicht in hebben.  

“De vraag is hoe we dat inzicht kunnen vergroten”, stelt Mark Dukers, directeur van FFP. “Pensioen is iets wat je persoonlijk moet regelen. Een financieel plan kan hierbij goed bij helpen, maar mensen met een laag inkomen kunnen zich meestal geen financieel adviseur of financieel planner permitteren.” 

Rol van werkgever 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pensioenwet krijgen consumenten meer eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in hun pensioen. De vraag is of consumenten bij een beperkt inzicht weloverwogen beslissingen kunnen nemen. De vraag stellen, is hem beantwoorden en dus is actie geboden.  

Volgens de FFP kan de werkgever een belangrijke rol spelen bij het verhogen van het inzicht. Een financieel gezonde werknemer is in het kader van duurzame inzetbaarheid immers ook in het belang van de werkgever. Zo kunnen werkgevers via de werkkostenregeling een vergoeding verstrekken voor financieel advies. Dukers: “Hier wordt nu nauwelijks gebruik van gemaakt, omdat het dan ten koste gaat van andere faciliteiten binnen de vrije ruimte,” maar dat is voor hem dus niet langer een excuus. “We pleiten ervoor dat de overheid hier een gerichte vrijstelling voor inricht.”